ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ειδοποιούνται οι ιδιοκτήτες ή αντιπρόσωποι των οικοπέδων, χωραφιών, τεμαχίων που βρίσκονται μέσα στα όρια του Δήμου Αραδίππου όπως προβούν στον καθαρισμό οικοπέδων, χωραφιών, τεμαχίων τους και στην απομάκρυνση από αυτά όλων των χόρτων και άχρηστων αντικειμένων μέχρι τις 26 Απριλίου 2024. Υπενθυμίζεται ότι η αποκλειστική ευθύνη για τον καθαρισμό οικοπέδων, χωραφιών και τεμαχίων έχει ο ιδιοκτήτης τους ή αντιπρόσωπος τους, έστω και αν τα άχρηστα υλικά έχουν τοποθετηθεί εκεί από τρίτα πρόσωπα.   

Όσοι ιδιοκτήτες ή αντιπρόσωποι τους αδυνατούν να φροντίσουν για τον καθαρισμό των ανοιχτών χώρων τους, μπορούν να αποταθούν στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, που θα αναλάβει τον καθαρισμό των χώρων έναντι της ανάλογης χρέωσης.   

Μετά τις 26 Απριλίου 2024, συνεργείο του Δήμου θα ξεκινήσει να καθαρίζει όλα τα οικόπεδα, χωράφια, τεμάχια που δεν θα έχουν καθαριστεί μέχρι τότε από τους ιδιοκτήτες ή αντιπροσώπους τους και θα χρεωθούν ανάλογα. Διευκρινίζεται ότι εάν ο καθαρισμός από τον ιδιοκτήτη του τεμαχίου δεν είναι ικανοποιητικός, συνεργείο του Δήμου θα προβεί στον καθαρισμό και θα υπάρξει η ανάλογη χρέωση.  

Ο Δήμος θα αναλάβει όλα τα μέτρα για είσπραξη του οφειλόμενου ποσού μη αποκλειομένων και των δικαστικών μέτρων. Η παρούσα ειδοποίηση θεωρείται και σαν προσωπική προς τους ιδιοκτήτες ή αντιπροσώπους τους και αποστέλλεται με βάση τα άρθρα 91 και 92 του Περί Δήμων Νόμου του 1985 Ν111/85.