ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

Φίλες και Φίλοι,

Με ιδιαίτερη χαρά  χαιρετίζω το σημερινό συνέδριο  το οποίο διοργανώνει ο Σύνδεσμος Γυμναστών Κύπρου και που σκοπό έχει την παρουσίαση μια σειράς μελετών από  γυμναστές, μέλη του συνδέσμου γύρω από τον αθλητισμό. Βασική θεματολογία του πολιτισμικού – επιστημονικού  συνεδρίου είναι οι διάφορες πτυχές της άσκησης και της  άθλησης τα οποία είναι άμεσα συνυφασμένα  με την καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος, την προαγωγή του ανθρωπισμού και την καθιέρωση συμπεριφορών κοινωνικής συνύπαρξης. 

Είναι αυταπόδεικτο ότι μια από τις σοβαρότερες παραμέτρους που καθορίζουν τον πολιτισμό μιας κοινωνίας είναι ο βαθμός συμμετοχής των πολιτών στις αθλητικές δραστηριότητες, πράγμα το οποίο μας καθιστά όλους μας υπεύθυνους.

Συγχρωτιζόμενος με την υπευθυνότητα αυτή και αφουγκραζόμενος  την ανάδειξη μιας άλλης διάστασης της άθλησης και της άσκησης, ο Σύνδεσμος Γυμναστών πραγματοποιεί το σημερινό συνέδριο με στόχο τη σκιαγράφηση  της έννοιας του αθλητισμού διαμέσου των αιώνων. Την ίδια στιγμή,  μέσα από το συνέδριο θα γίνει μία χαρτόγραφηση των επιπτώσεων της άθλησης σε διάφορες πτυχές της καθημερινής ζωής και παράλληλα η παρουσίαση του σχεδιασμού νέων δράσεων  και εφαρμογών στο δυναμικό αυτό πεδίο.

Ο Δήμος Αραδίππου από τη μέρα της αναγόρευσης του ως Δήμος μέχρι και σήμερα, προσπαθεί  να υλοποιήσει ανάμεσα σε άλλα, μια σειρά από στρατηγικές και διαδοχικές δράσεις  για ανάπτυξη και προαγωγή του αθλητισμού.  Αυτό αποτελεί πλέον μία απαίτηση των πολιτών όχι ως μία τάση μόδας, αλλά ως ανάγκη μίας γενικότερης συλλογικής στάσης ζωής.

Πέραν αυτού και με τη στήριξη της πολιτείας, θα πρέπει να δίνεται στους νέους η μεγαλύτερη δυνατή ευχέρεια άθλησης με προγράμματα μαζικού αλλά και ατομικού αθλητισμού. Σ’ αυτή τη διαδικασία, ο μαζικός, ο σχολικός και  ο ερασιτεχνικός αθλητισμός πρέπει με κάθε τρόπο να παραμείνουν ψηλά στους σχεδιασμούς του κράτους και των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Συγχαίρω τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, τους συμμετέχοντες του συνεδρίου, καθώς επίσης και όλους όσους συνέτειναν στη διοργάνωση και την επιτυχία της σημερινής εκδήλωσης.

Υποχρέωση της Πολιτείας, αλλά και όλων εμάς είναι να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου η άθληση να αποτελέσει μια κυρίαρχη έκφραση της κοινωνίας και να αντιμετωπίζεται από όλους με το ενδιαφέρον, τη βαρύτητα και τη σοβαρότητα που της αρμόζει. Κοινός στόχος όλων μας πρέπει να είναι η δημιουργία ενός μοντέλου πολύπλευρης δράσης μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, με παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Σας ευχαριστώ.