ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΥΒΑΛΛΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ 10

Κάθε Τρίτη

ΟΔΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΕΒΕΡΕΣΤ
ΑΛΠΕΩΝ
ΚΑΥΚΑΣΟΥ
ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΥ
ΑΛΠΕΩΝ
ΠΗΓΑΣΟΥ
ΠΙΝΔΑΡΟΥ