ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΥΒΑΛΛΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ 11

Κάθε Παρασκευή

ΟΔΟΣ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝΦΙΛΟΚΤΗΤΗ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥΚΛΗΜΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΩΣΙΑΚΩΒΟΥ ΠΑΤΑΤΣΟΥ
ΨΗΛOΡΕΙΤΗΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΥΑΓΙΩΝ ΣΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΚΧΟΥ
ΣΠΕΡΧΕΙΟΥΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΗΔΕΙΑΣΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ
ΚΕΝΤΑΥΡΟΥΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΜΑΝΟΥ ΚΑΤΡΑΚΗΦΩΚΙΩΝΟΣ
ΠΑΥΣΑΝΙΑΕΚΑΒΗΣ
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΠΥΓΜΑΛΙΩΝΟΣΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣΑΓΗΣΙΛΑΟΥ
ΣΥΡΟΥΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑ
ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΙΑΚΩΒΟΥ ΠΑΤΑΤΣΟΥ
ΑΡΕΤΗΣΨΗΛOΡΕΙΤΗ
ΓΟΡΔΙΟΥ ΔΕΣΜΟΥΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ
ΜΑΝΟΥ ΚΑΤΡΑΚΗΕ4
ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΝΜΥΣΤΡΑ
ΝΙΚΗΣΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ
ΑΝΔΡΕΑ ΜΙΧΑΗΛΑΙΒΥΚΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΑΝΔΡΕΑ ΖΑΚΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ