ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΥΒΑΛΛΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ 5

Κάθε Τρίτη και Σάββατο

ΟΔΟΣ 
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΤΩΧΟΥΛΑΜΙΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥΛΕΣΒΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΟΥΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΑΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΙΜΑΤΟΥΣΗΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥΜΕΣΑΟΡΙΑΣ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΕΓΝΑΤΙΑΣΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
ΕΣΤΙΑΔΩΝΞΑΝΘΟΥ ΛΥΣΙΩΤΗ
ΖΩΔΕΙΑΣΠΑΝΤΕΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΙΕΡΙΔΗΠΑΡΟΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΡΟΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΙΜΑΤΟΥΣΗΣ
ΙΛΙΣΣΟΥΠάροδος Παυσανία
ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΠΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ
ΙΩΝΙΑΣΠΑΥΣΑΝΙΑ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΚΑΜΜΙΤΣΗΡΙΖΟΕΛΙΑΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ