Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας με την επωνυμία «Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Αραδίππου» με έδρα τον Δήμο Αραδίππου ιδρύθηκε στις 3/11/2020.

Το «Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Αραδίππου» είναι μέρος του προγράμματος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με τίτλο «Δημοτικά/Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας».

Στον Κανονισμό Λειτουργίας αυτό, «Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Αραδίππου» σημαίνει:  «εθελοντική ομάδα νέων που εκπροσωπεί τους νέους, ενταγμένους και μη,  και τις οργανώσεις νέων που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου Αραδίππου».

Οι σκοποί του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Αραδίππου είναι:

  1. Να λειτουργεί ως συμμετοχικός θεσμός στα πλαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  2. Να αποτελέσει βήμα έκφρασης για τη νεολαία του Δήμου και να βοηθήσει στην ενεργοποίηση των οργανωμένων συνόλων νεολαίας σε τοπικό επίπεδο.
  3. Να συζητά και να εισηγείται, προς τον Δήμο, την υιοθέτηση πολιτικής για θέματα που αφορούν στη νεολαία σε τοπικό επίπεδο.
  4. Να υλοποιεί προγράμματα, δράσεις και έργα υποδομής και να στηρίζει όλα τα οργανωμένα σύνολα της νεολαίας και γενικά όλους τους νέους και νέες που δραστηριοποιούνται στον Δήμο και να διευκολύνει τον Δήμο στον εντοπισμό των ενδιαφερόντων και των προβλημάτων των νέων.
  5. Να αποτελέσει μια θεσμική μορφή συνεχούς και ουσιαστικής σύνδεσης της νεολαίας με τις Δημοτικές Αρχές.
  6. Να λειτουργεί για την πρόοδο και την ευημερία όλων των νέων του Δήμου, ανεξάρτητα από φυλή, χρώμα, θρήσκευμα ή εθνική καταγωγή.
  7. Να λειτουργεί με δημοκρατικές διαδικασίες και με σεβασμό στις αρχές και τα ιδεώδη του δημοκρατικού βίου.
  8. Να παρέχει ευκαιρίες σε νέους για συμμετοχή των νέων στα κοινά και ανάληψη ευθύνης στην πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και πρόοδο του Δήμου και του τόπου γενικότερα.
  9. Να παρέχει ευκαιρίες στους νέους του Δήμου για τη δημιουργική απασχόληση και την υγιή ψυχαγωγία τους κατά τον ελεύθερό τους χρόνο με την προαγωγή, ανάπτυξη και καλλιέργεια του αθλητισμού, του πολιτισμού, της περιβαλλοντικής συνείδησης και του εθελοντισμού μέσω του σχεδιασμού και της δημιουργίας αντίστοιχων τομέων δράσης.
  10. Να ενεργεί για την κατοχύρωση και τη στήριξη της αυτονομίας των φορέων/οργανώσεων νέων που συμμετέχουν σ΄ αυτό.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόεδρος

Νικόλας
Κάρουλλας

Δημοτικός Σύμβουλος

Μέλη

 

Α/Α

 

 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

Πρόεδρος

Νικόλας Κάρουλλας

2

Αντιπρόεδρος Α΄

Χαράλαμπος Σακκάς

3

Αντιπρόεδρος Β΄

Ανδρέας Νεοφύτου

4

Γραμματέας

Μαρία Πέτρου

5

Ταμίας

Δημήτρης Σκουρουμούνης

6

Μέλος

Μηνάς Σαξάνης

7

Μέλος

Ζήνα Αλαμπρίτη Καϊμακλιώτη

8

Μέλος

Χριστίνα Ευαγγελίδου

9

Μέλος

Καλλισθένη Κάρουλλα

Παντελής
Σιούκας

Δημοτικός Σύμβουλος

Σταύρος Χατζηχαραλάμπους

Δημοτικός Σύμβουλος

Υπηρεσιακοί

Ζήνα
Σάββα

Βοηθός Γραμματειακός
Λειτουργός

Μαρία
Στυλιανού

Βοηθός Γραμματειακός
Λειτουργός

Νέα

Ανακοινώσεις