Δημοτικές Επιτροπές

Με βάση τον «περί Δήμων Νόμο του 1985», Ν. 111/85 το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να διορίζει ειδικές ή γενικές επιτροπές, που αποτελούνται από δημοτικό σύμβουλο ή συμβούλους και άλλους δημότες που προέρχονται από όλα τα κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων και οργανωμένα σύνολα. Η κάθε μια από τις επιτροπές αυτές ασχολείται με ένα συγκεκριμένο θέμα ή κατηγορία θεμάτων που κατά τη γνώμη του δημοτικού συμβουλίου τυγχάνει καλύτερης ρύθμισης ή διαχείρισης μέσω της επιτροπής. Οι επιτροπές έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα, αφού οι πράξεις και εργασίες τους υποβάλλονται στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση. Σε συνεδρία του το δημοτικό συμβούλιο, που εξελέγη κατά τις τελευταίες δημοτικές εκλογές το Δεκέμβρη του 2011, αποφάσισε τη σύσταση των ακόλουθων επιτροπών, που προεδρεύονται από ένα δημοτικό σύμβουλο η κάθε μια:

Επιτροπή Υδατοπρομήθειας

Επιτροπή Οδικών Θεμάτων και Ασφάλειας

Επιτροπή Ενστάσεων Φορολογιών