Επιτροπή Διαφημιστικών Πινακίδων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόεδρος

Μέλη

Δημήτρης
Καϊμακλιώτης

Δημοτικός Σύμβουλος

Νικόλας
Παπαδημητρίου

Δημοτικός Σύμβουλος

Χαράλαμπος
Σακκάς

Δημοτικός Σύμβουλος

Χρίστος
Φανός

Δημοτικός Σύμβουλος

Υπηρεσιακοί

Ματθαίος
Αλαμπρίτης

Δημοτικός
Γραμματέας

Τάσος
Αναστασίου

Δημοτικός
Ταμίας

Κυριάκος
Ευθυμίου

Βοηθός
Γραφείου

Νέα

Ανακοινώσεις