Επιτροπή Τεχνικών Θεμάτων και Ανάπτυξης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόεδρος

Παναγιώτης
Ξιούρουππας

Δημοτικός Σύμβουλος

Μέλη

Γιώργος
Μαυροβελής

Δημοτικός Σύμβουλος

Δημήτρης
Καϊμακλιώτης

Δημοτικός Σύμβουλος

Νικόλας
Κάρουλλας

Δημοτικός Σύμβουλος

Μιχαλάκης
Καρατζιάς

Δημοτικός Σύμβουλος

Υπηρεσιακοί

Ματθαίος
Αλαμπρίτης

Δημοτικός
Γραμματέας

Ανδρέας
Δημητρίου

Municipal
Engineer

Γιώργος
Ττόουλου

Τεχνικός
Μηχανικός

Νέα

Ανακοινώσεις