Επιτροπή Περιβάλλοντος και Γεωργίας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑ

Δημοτικός Σύμβουλος

Μέλη

Χριστάκης
Μούσκος

Δημοτικός Σύμβουλος

Νικόλας
Παπαδημητρίου

Δημοτικός Σύμβουλος

Πρόδρομος
Δημητρίου

Δημοτικός Σύμβουλος

Χρυσόστομος
Σουρκούνης

Δημοτικός Σύμβουλος

Υπηρεσιακοί

Ελένη
Ξενοφώντος

Υγειονομικός
Επιθεωρητής

Νέα

Ανακοινώσεις