Επιτροπή Ενστάσεων Φορολογιών

Ο εκάστοτε πρόεδρος της Επιτροπής ενστάσεων του Δήμου Αραδίππου έχει ευθύνη όπως, σε συνεργασία με το προσωπικό του Τμήματος Φορολογιών και τα δύο μέλη της επιτροπής που απαρτίζεται από Δημοτικού Συμβούλους, να εξετάζουν και να αποφασίζουν για ενστάσεις που γίνονται από δημότες ή εταιρείες που εδρεύουν στον Δήμο και αφορά φορολογίες. Η αίτηση θα εξεταστεί από το προσωπικό του τμήματος και θα παρουσιαστεί στην επιτροπή όπου ο Πρόεδρος, μαζί με τα άλλα μέλη, θα αποφασίσουν για το τι θα γίνει μετέπειτα. Η κάθε απάντηση θα σταλεί γραπτώς στον ενδιαφερόμενο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόεδρος

Mavrovelis150gray1

Γιώργος
Μαυροβελής

Δημοτικός Σύμβουλος

Μέλη

Μαρία
Ξιούρουππα

Δημοτικός Σύμβουλος

Γεώργιος
Σάββα

Δημοτικός Σύμβουλος

Σταύρος Χατζηχαραλάμπους

Δημοτικός Σύμβουλος

Μιχαλάκης
Καρατζιάς

Δημοτικός Σύμβουλος

Υπηρεσιακοί

Ματθαίος
Αλαμπρίτης

Δημοτικός
Γραμματέας

Ανδρέας
Πάρτου

Βοηθός Γραμματειακός
Λειτουργός

Ελευθέριος
Ανδρέου

Βοηθός Γραμματειακός
Λειτουργός

Νέα

Ανακοινώσεις