Επιτροπή Οδικών Θεμάτων και Ασφάλειας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόεδρος

Δημοτικός Σύμβουλος

Μέλη

Νικόλας
Κάρουλλας

Δημοτικός Σύμβουλος

Πρόδρομος
Δημητρίου

Δημοτικός Σύμβουλος

Μιχαλάκης
Καρατζιάς

Δημοτικός Σύμβουλος

Χάρης
Πουργούρης

Δημοτικός Σύμβουλος

Υπηρεσιακοί

Γιώργος Ττόουλου

Τεχνικός
Μηχανικός

Νέα

Ανακοινώσεις