Επιτροπή Ευημερίας & Κοινωνικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόεδρος

Δημοτικός Σύμβουλος

Μέλη

Χαράλαμπος
Σακκάς

Δημοτικός Σύμβουλος

Χριστάκης
Μούσκος

Δημοτικός Σύμβουλος

Γεώργιος
Σάββα

Δημοτικός Σύμβουλος

Μιχαλάκης
Καρατζιάς

Δημοτικός Σύμβουλος

Υπηρεσιακοί

Έλενα Ζαμπά

Βοηθός
Γραφείου

Νέα

Ανακοινώσεις