Δημοτικό Συμβούλιο

Δήμαρχος

Ευάγγελος Ευαγγελίδης

Δήμαρχος

Δημοτικό Συμβούλιο

Ευάγγελος
Ευαγγελίδης

Δήμαρχος

Χριστόδουλος
Πάρτου

Αντιδήμαρχος

Νικόλας
Κάρουλλας

Δημοτικός Σύμβουλος

Σταύρος Χατζηχαραλάμπους

Δημοτικός Σύμβουλος

Μάριος
Αλαμπρίτης

Δημοτικός Σύμβουλος

Μαρία
Πάτσαλου

Δημοτικός Σύμβουλος

Παντελής
Σιούκας

Δημοτικός Σύμβουλος

Μηνάς
Ξιούρουππας

Δημοτικός Σύμβουλος

Γιώργος
Μαυροβελής

Δημοτικός Σύμβουλος

Σωτήρης
Αγαπίου

Δημοτικός Σύμβουλος

Παύλος
Κίτσης

Δημοτικός Σύμβουλος

Μιχαλάκης
Καρατζιάς

Δημοτικός Σύμβουλος

Αντρέας
Καρίττεβλης

Δημοτικός Σύμβουλος

Σωτήρης
Αγαπίου

Δημοτικός Σύμβουλος

Παύλος
Κίτσης

Δημοτικός Σύμβουλος

Μιχαλάκης
Καρατζιάς

Δημοτικός Σύμβουλος