Μνημείο Πεσόντων

Η Αραδίππου συμμετέχει ενεργά στους αγώνες για την ελευθερία της Κύπρου μας. Το 1964 δίνει τους πρώτους νεκρούς, Παύλο Μιχαηλά και Παντελή Κοντό, στη μάχη της Μανσούρας. Το 1974 άλλα τρία παιδιά της, ο Γιώργος Ττοούλου, ο Μάριος Σιαρής και ο Τάσος Παπαθανασίου προσφέρουν τη ζωή τους θυσία στο βωμό της ελευθερίας στην Κερύνεια και στο Καϊμακλί.

Χρέος ιερό προς τους αθάνατους νεκρούς μας, οδηγεί στη σύσταση της πρώτης Ερανικής Επιτροπής για την ανέγερση Μνημείου Πεσόντων. Η προσπάθεια αυτή αρχίζει το 1971 με πρωτοβουλία της Ομόνοιας Αραδίππου, με αρχικό σκοπό την ανέγερση μνημείου για τους νεκρούς της Τηλλυρίας. Παγκοινοτικός έρανος αποφέρει το ποσό των £2.600.

Τα γεγονότα του 1974 αδρανοποιούν την Επιτροπή, η οποία επαναδραστηριοποιείται το 1984, διευρυμένη με σκοπό την ανέγερση μνημείου πεσόντων για τους νεκρούς του 1964 και 1974. Η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της και το παρέδωσε στις 27 Μαΐου 1989 στον Δήμο Αραδίππου.