Άγιος Ξενοφών ή Αϊ Ξορινός

Το ίδιο κτήμα, όπου βρίσκεται το εξωκλήσι των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, είχε νωρίτερα (1990) χτιστεί από την οικογένεια του Λουκά Γρηγορίου, σε πολύ μικρή απόσταση, μικρό εξωκλήσια, αφιερωμένο στον Άγιο Ξενοφώντα ή Ξορινό, όπως ο λαός τον αποκαλεί. Ο άγιος Ξενοφών ή Ξορινός, σύμφωνα με τη θρησκευτική μας παράδοση, είναι ο άγιος που «εξορίζει» (διώχνει) τα κακά και, προφανώς για αυτόν τον σκοπό, είχε ανεγερθεί το εξωκλήσι από την οικογένεια