Εξωκκλήσι Αγίων Πάντων και Αγίας Ειρήνης

Το εξωκλήσι των Αγίων Πάντων και Αγίας Ειρήνης βρίσκεται στις δυτικές παρυφές του λοφίσκου του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ριζοελιάς, σε ύψωμα απέναντι από τον εκδρομικό χώρο του Πάρκου. Χτίστηκε το 2000 με δαπάνες του Ανδρέα Σ. Σεργίου για την εκπλήρωση τάματος της οικογένειας, η οποία έχει και σήμερα την ευθύνη και τη φροντίδα και τη συντήρηση της εκκλησίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ