Τμήμα Υγειονομικών Υπηρεσιών

Το αντικείμενο του Τμήματος Υγιεινομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αραδίππου είναι η φροντίδα της δημόσιας υγείας στον Δήμο μας.

Με ποιους τομείς ασχολείται η υπηρεσία; Βασικό στοιχείο της δημόσιας υγείας είναι η περιβαλλοντική υγιεινή στον Δήμο μας. Για την εξασφάλιση του πιο πάνω στόχου, το Τμήμα Υγειονομικών Υπηρεσιών ασχολείται με :

 • Την αντιμετώπιση οχληριών, π.χ. προβλημάτων που επηρεάζουν άμεσα την υγεία και ασφάλεια των δημοτών.
 • Την καταπολέμηση τρωκτικών και εντόμων με συνεργείο ψεκασμού.
 • Την απαγόρευση διατήρησης ζώων και πτηνών σε οικιστική περιοχή.
 • Τον έλεγχο και έκδοση αδειών κατοχής σκύλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του «περί Σκύλων Νόμου του 2002», Ν. 184(Ι)/2002.
 • • Τον έλεγχο δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών, σύμφωνα με τον «περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμο του 1996», Ν. 105(Ι)/1996, και τους «περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών Κανονισμούς του 1996», ΚΔΠ 368/1996, για την καταλληλότητα του νερού.
 • Τη διαφώτιση των δημοτών για θέματα δημόσιας και περιβαλλοντικής υγείας.
 • Την εξέταση από υγειονομικής πλευράς αιτήσεων για την έκδοση πολεοδομικών αδειών και αδειών οικοδομής.
 • Την έκδοση και φροντίδα για την επίδοση εξωδίκων, ειδοποιήσεων και γραπτών καταγγελιών.
  1. Την απομάκρυνση και καταστροφή ψόφιων ζώων και πτηνών, που ανευρίσκονται σε δημόσιους χώρους.
  2. Παράπονα των δημοτών σε θέματα της δικαιοδοσίας του Τμήματος.
   1. Άλλα συναφή θέματα.

Πώς φροντίζει ο Δήμος για τον έλεγχο τροφίμων και ποτών;

Διενεργούνται προγραμματισμένοι και απρόοπτοι έλεγχοι για διαπίστωση των υγειονομικών συνθηκών και της τήρησης των κανονισμών υγιεινής των τροφίμων και ποτών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, την καθαριότητα και υγιεινή κατάσταση των υποστατικών ή χώρων όπου παρασκευάζονται, πωλούνται ή καταναλίσκονται τέτοια τρόφιμα ή ποτά, καθώς και τις συσκευές, μηχανήματα, εργαλεία, αντικείμενα και πράγματα που χρησιμοποιούνται σχετικά με αυτά τα τρόφιμα και ποτά.

Πότε παρεμβαίνει ο Δήμος και με ποιον τρόπο;

Το Τμήμα έχει εξουσία να προβαίνει στην κατάσχεση και καταστροφή ή διάθεση οποιωνδήποτε τροφίμων, ποτών, αντικειμένων κλπ που θα κριθούν ότι αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Κάθε πότε συλλέγονται τα σκύβαλα;

Τα σκύβαλα συλλέγονται δύο φορές την εβδομάδα από κάθε κατοικία και υποστατικό. Έχουμε διαχωρίσει την Αραδίππου σε δύο τομείς. Στον πρώτο τομέα τα σκύβαλα περισυλλέγονται Δευτέρα και Παρασκευή και στον δεύτερο τομέα Τρίτη και Σάββατο.

Πού πηγαίνουν τα σκύβαλα μετά την περισυλλογή τους;

Ο Δήμος συλλέγει τα οικιακά σκύβαλα και τα μεταφέρει στην εγκεκριμένη Μονάδα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Οικιακών Αποβλήτων, το Χ.Υ.Τ.Υ. Κόσιης.

Ποιο είναι το δυναμικό του Δήμου για την αποκομιδή των σκυβάλων;

Για τον πιο πάνω σκοπό απασχολούνται δώδεκα εργάτες, περιλαμβανομένων και των οδηγών. Η περισυλλογή γίνεται με τρία σκυβαλοφόρα οχήματα.

Ποιες ώρες γίνεται η περισυλλογή; Πώς μπορούμε να ενημερωθούμε για το πρόγραμμα;

Οι μέρες περισυλλογής ανα περιοχή και ημέρα βρίσκονται στην στήλη της αρχικής σελίδας «Πρόγραμμα συλλογής σκυβάλων».

Πού τοποθετούνται τα σκύβαλα για την περισυλλογή τους;

Οι δημότες παρακαλούνται να τοποθετούν τα σκύβαλα τους σε κλειστούς πλαστικούς καλάθους για να αποφεύγεται η δυσοσμία και οχληρία στους δρόμους.

Τα ανακυκλώσιμα υλικά περισυλλέγονται σε ξεχωριστές ημερομηνίες;

Αν θέλετε να μάθετε πότε μαζεύει ο Δήμος τα ανακυκλώσιμα υλικά από το σπίτι σας, πηγαίνετε στην ενότητα «Ανακύκλωση», που ακολουθεί.

Υπάρχουν διαφορετικοί χώροι απόθεσης ή κάδοι συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών;

Οι δημότες πρέπει να μη τοποθετούν στους καλάθους σκυβάλων ή στις συσκευασίες υλικών για ανακύκλωση παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, αλλά να τις παραδίδουν στα καταστήματα εισαγωγέων ηλεκτρικών συσκευών που είναι μέλη της WEEE Electrocyclosis Cyprus (περισσότερες πληροφορίες την ιστοσελίδα www.electrocyclosis.com.cy).

Ποιο είναι το τέλος σκυβάλων για τις οικίες και τα υποστατικά και πώς υπολογίζεται;

Το τέλος σκυβάλων για τις οικίες ανέρχεται στα 190 ευρώ . Υπάρχουν όμως διαφορετικές κατηγορίες χρεώσεων στις οποίες ο δημότης πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά έτσι ώστε να χρεώνεται και ανάλογα.

Κάθε πότε οφείλω να πληρώσω το τέλος σκυβάλων και με ποιους τρόπους;

Η φορολογία που αφορά την περισυλλογή σκυβάλων αποστέλλεται κάθε έξι μήνες δηλαδή δύο φορές τον χρόνο. Όπως όλες οι πληροφορίες μπορούν να εξοφληθούν από τις τράπεζες , ηλεκτρονικά ή και στο ταμείο του Δήμου.

Πώς λειτουργεί η υπηρεσία ανακύκλωσης στον Δήμο;

Ο Δήμος Αραδίππου εντάχθηκε στο πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών (χαρτιά, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί), αφού συμβλήθηκε με την ιδιωτική εταιρεία Green Dot Cyprus.

Κάθε πότε γίνεται η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων συσκευασιών;

Κάθε Πέμπτη πρωί οι δημότες πρέπει να τοποθετούν τα ανακυκλώσιμα υλικά, εκτός από το γυαλί, στο πεζοδρόμιο της οικίας τους.

Απαιτούνται ξεχωριστοί κάδοι τοποθέτησης του κάθε υλικού χωριστά;

Όλα τα χαρτιά πρέπει να τοποθετούνται στο ειδικό για το σκοπό αυτό σακούλι ή πλαστικό κουτί και τα υπόλοιπα σε άλλο ειδικό σακούλι ή κάλαθο.

Που μπορεί να τοποθετήσει κάποιος τα γυάλινα ανακυκλώσιμα υλικά;

Τα γυαλιά δεν παραλαμβάνονται από το όχημα της εταιρείας, επειδή μπορούν να τραυματίσουν τους υπαλλήλους που θα τα συλλέγουν. Αντί να συλλέγονται από τα σπίτια όπως τα άλλα ανακυκλώσιμα υλικά, έχει γίνει διευθέτηση να τοποθετούν οι δημότες τα γυάλινα μπουκάλια τους κλπ σε ειδικά μεγάλα πλαστικά κουτιά που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα μέρη στον Δήμο, ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση σ’ αυτά.

Υπάρχει σχετικός χάρτης; Πού μπορώ να τον συμβουλευτώ;

Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στο ειδικό φυλλάδιο που έχει εκδώσει ο Δήμος. Αν θέλετε περισσότερη ενημέρωση, πηγαίνετε στην ενότητα «Πληροφορίες», που ακολουθεί.

Υπάρχει κάποιο επιπλέον κόστος ή όφελος για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων;

Υπάρχει κάποιο επιπλέον κόστος, ανάλογα με τον όγκο των υλικών που πετώ;

Πότε, σύμφωνα με τον Νόμο, ένα όχημα θεωρείται εγκαταλελειμμένο και πρέπει να απομακρυνθεί;

Σύμφωνα με τον «περί Δήμων Νόμο του 1985», Ν. 111/1985, εάν ένα όχημα παραμείνει σε δημόσιο δρόμο ή σε ανοικτό δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο για περίοδο πέραν των τριών εβδομάδων, θεωρείται εγκαταλελειμμένο.

Ποια είναι η διαδικασία απομάκρυνσης ενός εγκαταλελειμμένου οχήματος;

Ο Δήμος προβαίνει στις απαραίτητες διαδικασίες που προνοεί το άρθρο 92Α του πιο πάνω νόμου για απομάκρυνσή του. Επιδίδει ειδοποίηση στον ιδιοκτήτη του οχήματος ή, όταν το όχημα είναι σε ιδιωτικό χώρο και στον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του χώρου, να μετακινήσει το όχημα. Όταν το όχημα δεν μετακινηθεί μέσα σε 4 εβδομάδες, ο Δήμος μπορεί να το εκποιήσει.

Ποιο είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για να ενημερώσω για εγκαταλελειμμένα οχήματα στην περιοχή μου;

Το τηλέφωνο επικοινωνίας της υπηρεσίας είναι 24813012.

Τι γίνεται σε περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης του οχήματος δεν μπορεί να ειδοποιηθεί;

Το όχημα παραμένει στον χώρο φύλαξης και θα παρθούν όλα τα δέοντα μέτρα για εξεύρεση του ιδιοκτήτη για ενημέρωση του.

Μπορεί κάποιος να ανακαλέσει το όχημά του σε περίπτωση που έχει γίνει ήδη η απομάκρυνση;

Ναι, θα πρέπει να επισκεφθεί τα γραφεία του Δήμου για την διευθέτηση του θέματος.

Υπάρχει κάποιο πρόστιμο προς τον ιδιοκτήτη σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί με την ειδοποίηση και ο Δήμος αναλάβει την απομάκρυνση του οχήματος;

Ο ιδιοκτήτης καλείται να καταβάλει τα έξοδα μετακίνησης του οχήματος του εάν επιθυμεί να το παραλάβει . Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος μετά το πέρας του χρόνου θα προχωρήσει στον πλειστηριασμό ή και καταστροφή του οχήματος.

Δημότες που επιθυμούν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες ή να προβούν σε καταγγελία για τα πιο πάνω θέματα μπορούν να αποτείνονται στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου, στο Δημοτικό Μέγαρο Αραδίππου ή να επικοινωνούν τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο 24811086 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: exenophontos@aradippou.org.cy.
Τηλέφωνο για παραλαβή αδέσποτων σκύλων: 97829988

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

7:30 π.μ. - 3:00 μ.μ.

Ελένη
Ξενοφώντος

Υγειονομικός
Επιθεωρητής